Հեռանկարներ և Բարեգործություն

Հեռանկարներ

Հեռաբժշկության մեթոդների ներդրում և մարզերում կլինիկայի մասնաճյուղերի ստեղծում / առկա են համաձայնությունԴանդի Փրիշս Մեթալս ԿապանՓԲԸիղեկավարության հետ` վերջինիս բուժկետի ֆունկցիանների ընդլայնման և աշխատակիցների  բուժ.ծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով /

·       կորպորատիվ ծառայությունների աշխարհագրական ընդլայնում

·       կլինիկայի պրոֆիլի ընդլայնում` արտասահմանյան փորձը ունեցող բժիշկների ներգրավմամբ:

·       ընդլայնել արդեն գոյություն ունեցող կապերը տուրիստական կազմակերպությունների հետ` բարձրացնել բժշկական զբոսաշրջությունը, հյուրանոցներ, ինչպես նաեւ արտասահմանյան դեսպանատներ:

Կորպորատիվ առողջություն

·       Ձեռնարկությունների աշխատակիցների  կանխարգելիչ բժշկական ստուգումներ,  բուժում` ելնելով ստուգումների արդյունքներից:

·       Ձեռնարկությունների աշխատակիցների ընթացիկ /պլանային/ ստուգումներ` մասնագիտական հիվանդությունների հայտնաբերման համար:

·       Փորձաքննություն` հիվանդանոցային պայմաններում հիվանդների բուժման անհրաժեշտության համար:

·       Լայն ծավալի բժշկական ծառայություններ բժշկական ապահովագրություն ունեցող անձանց համար:

Բոլոր վերընշվածները իրականացված է հետևյալ ձեռնարկություններում՝Նյու Լայֆ Արմենիաբարեգործական հիմնադրամ, “Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան”, “Զվարտնոցօդանավակայան, Բիլայն , Արմենիա Ինշուրանս”, “Նաիրի Ինշուրանսապահովագրական ընկերություններ:

 

Բարեգործական և կրթական գործունեություն

·       Վետերանների, հաշմանդամների և պատերազմների մասնակիցների բուժում

·       հաշմանդամ երեխաների հետազոտում և բուժում

·       Սիրիացի հիվանդ փախստականների խորհրդատվություն և բուժում

·        Մարդկանց ուշադրության գրավումը պարբերական ստուգումների և կանխարգելիչ միջոցառումների անհրաժեշտությանը վերբարերող ընթացիկ բժշկական թեմաներով դասախոսությունների կազմակերպում: